II Međunarodni stručni skup- IGRA U OTVORENOM PROSTORU koji se održao 21. i 22. marta 2018. godine u Hotelu M, sa ciljem da zainteresuje stručnu javnost i podigne nivo edukacije i svesti o principima i trendovima igre dece.

Teme stručnog skupa:

  • Potrebe dece na prostorima za igru;
  • Novi evropski standardi;
  • Projektovanje sigurnih dečijih igrališta;
  • Standardi kao korisno sredstvo za projektovanje igrališta;
  • Bezbednost na prostorima za igru dece;
  • Zahtevi, preporuke i primeri dobre prakse na prostorima za igru dece;
  • Procena rizika prilikom izbora opreme za igru i materijala za podlogu;
  • Novi trendovi u dizajnu dečijih igrališta;
  • Upotreba prirodnih elemenata: voda, pesak, drvo, kamen.

Uz to su održane i radionice na temu projektovanje bezbednih dečijih igrališta i upravljanje – kontrolisanje i održavanje dečijih igrališta koje su vodili renomirani predavači.

Tim Kote S je sa izuzetnim zadovoljstvom učestvovao u organizaciji samog dogadjaja i aktivno prisustvovao na oba dana konferencije.

_mmc4364 _mmc4386-01 _mmc4401-01 _mmc4678-01 img_4304-01