6
oktobar 22, 2018 Ostalo, Ozelenjavanje Nema komentara

Međunarodni seminar u Študgartu – zeleni krovovi

Imali smo čast i zadovoljstvo da prisustvujemo veoma konstruktivnom i inspirativnom vidu edukacije i prezentacije u organizaciji ZinCo sa kolegama i ekspertima iz ove oblasti iz celog sveta.23

4

5

78

9

101112