Uređenje javnih površina, jedna je od naših redovnih delatnosti, te smo u skladu sa tim prošlog meseca, na zahtev poslovnih partnera China Shandong International, a u saradnji sa specijalizovanom kamenorezačkom firmom  Zubić, učestvovali na postavljnju spomen obeležja Konfuciju, na Novom Beogradu, na Trgu prijateljstva Srbije i Kine.

5

3 1 2