Kota S - Studio za pejzažnu arhitekturu
011/3573-162 | 060/755 9011 | 060/155 9010
studio@kotas.rs
POSLOVI I USLUGE KOJE NUDIMO

USLUGE

OZELENJAVANJE PROSTORA

Nudimo kompletnu ponuda svih radova u pejzažno-arhitektonskom uređenju pod nadzorom licenciranog glavnog i odgovornog izvođača radova. Želite da uredite vaše dvorište, poslovni prosto, baštu, terasu ili da obogatite vaš enterijer sa biljkama? Nudimo celokupna rešenja od nabavke sadnica, transporta, pripreme zemljišta, sadnje i održavanja.

Posedujemo celokupnu mehanizaciju za navedene poslove:

Nivelacija terena mehanizacijom, iskopi i nasipi
Dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje
Drenažni sistemi
Zalivni sistemi
Potporni zidovi, platoi, staze, tartan podloge, pergole, saksije, klupe i ostali prateći elementi
Tepih travnjaci
Sadnja sadnica svih veličina (do 8m visine), domaći i uvozni sadni materijal
Sadnja sezonskog cveća
 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

KOTA S studio za pejzažnu arhitekturu posebnu pažnju posvećuje izradi tehničke dokumentacije za projekte. Tehnička domumentacija sadrži i specifične detalje vezane za izgradnju odosno reparaciju i rekultivaciju vaše zelene površine kao što je bioekološka osnova - plan, specifikacija sadnog materijala, dizajnerska rešenja, dokumente s rezultatima obavljenih istraživanja, ateste za predviđenu opremu i materijale i drugo.

Idejni projekat je obavezan u nekim slučajevima i podrazumeva detaljne informacije o  položaju površine, njenoj funkcionalnosti, načinu gradnje i odabiru građevinskog i sadnog materijala, kao i ostale neophodne elemente. Idejni projekat uz idejno rešenje i ostalu dokumentaciju KOTA S usklađuje je sa zakonom i sa svim propisima. 

Glavni projekat  detaljno predstavlja građevinske, tehničke, geološke i tehnološke karakteristike površine sa pratećim objektima i predviđenim sadnim materijalom, organizaciono dizajnerska rešenja kao i načine održavanja površine.  KOTA S poseduje sve potrebne licence za rad, kao što su licence Inženjerske komore Srbije, 373 Glavni i odgovorni projektant i 474 Glavni i odgovorni izvođač radova.

Plan sadnje (zelenila) izrađujemo kada je površina već formirana i neophodno je samo ozelenjavanje u skladu sa potrebama i namenom objekata, kao i mikro-klimatskim i drugim stanišnim uslovima po najnovijim preporukama i standardima.  Pogledajte primer plana ovde: PDF verzija.

Naša zvanična licenca INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE, 373 Glavni i odgovorni projektant: pogledajte ovde PDF verziju.
Naša zvanična licenca INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE, 474 Glavni i odgovorni izvođač radova: pogledajte ovde PDF verziju.

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Osim celokupnog prokjekta ozelenjavanja i realizacije, odnosno izvođenja radova, nudimo i mogućnost održavanja zelenih površina i biljaka u enterijeru  pod nadzorom licenciranog glavnog i odgovornog izvođača radova:

Košenje travnjaka i uklanjanje pokošene trave
Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidima protiv širokolisnih korova
Poboljšanje vodo-vazdušnog režima zemljišta aeracijom
Prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivima
Prskanje travnjaka protiv krpelja
Podsejavanje travnjaka travnom smešom
Orezivanje i đubrenje žbunova
Okopavanje i plevljenje korova oko biljaka
Preventivno tretiranje svih biljaka protiv fitopatoloških i entomoloških oštećenja
Sakupljanje lišća sa travnjaka
Priprema travnjaka za zimski period
Priprema ostalih biljaka za zimski period (uvezivanje vertikalnih četinara i slično)
Otresanje i čišćenje snega sa biljaka

Inženjer pejzažne arhitekture redovno obilazi teren i proverava zdravstveno stanje i kondiciju biljaka i travnjaka i propisuje potrebne mere nege u skladu sa potrebama zelene površine.

SUDSKA VEŠTAČENJA I PROCENE

KOTA S studio za pejzažnu arhitekturu sa potrebnim rešenjem registrovanog sudskog veštaka svojim stručnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže u utvrđivanju činjeničnog stanja, za potrebe klijenata u sudskom postupku. Od kvaliteta nalaza i mišljenja sudskog veštaka zavisi i ishod sudskog ili vansudskog postupka. KOTA S pravi detaljan sudski izveštaj veštaka sa nalazom i mišljenjem i time pomažemo klijentima u brzom rešenju spora.

Registrovani sudski veštak, rešenje Ministarstva pravde: 740-05-00895/2010-03
Registar sudskih veštaka na sajtu Ministarstva pravde nalazi se ovde:  www.mpravde.gov.rs

STRUČNE KONSULTACIJE

Stručne konsultacije podrazumevaju izlazak na teren, procenu stanja zelenila, kao i savete u vezi:

Organizacije slobodnog prostora
Sadnje
Presađivanja
Drenaže
Zalivnog sistema
Agrotehničkih mera na biljkama i zemljištu

Za svaku nedoumicu i dilemu možete se informisati i dobiti stručan savet od nas.

STALNE AKCIJE

U toku je prolećna akcija profesionalnog sređivanja bašte. Radovi koje obavljamo su posebno prilagođeni vremenskim prilikama za ovo doba godine, kao i tretmanu biljaka za predstojeću letnju sezonu, kako bi vaša bašta dočekala leto uređena i u punom sjaju.

Poslovi koje radimo su:

Odabir, nabavka, transport i sadnja sezonskog cveća
Košenje, podsejavanje i aeracija travnjaka
Plevljenje, okopavanje i đubrenje zemljišta
Orezivanje žbunja, živih ograda i perena
Sanitarno higijeske mere na odraslim stablima
Preventivno tretiranje biljaka protiv entomoloških i fitopatoloških napada
Pozovite nas i raspitajte se o detaljima!

Cena već od 7300 din!

Pozovite nas!


TRANSPORT I SADNJA

Najbrža nabavka, transport i sadnja biljaka za vaš prostor i formiranje travnjaka