Stručne konsultacije
28 јануара, 2020
Lista referenci
28 јануара, 2020
parallax background

Izrada projektne dokumentacije

KOTA S studio za pejzažnu arhitekturu posebnu pažnju posvećuje izradi tehničke dokumentacije za projekte. Tehnička dokumentacija sadrži i specifične detalje vezane za izgradnju odosno reparaciju i rekultivaciju vaše zelene površine kao što je bioekološka osnova – plan, specifikacija sadnog materijala, dizajnerska rešenja, dokumente s rezultatima obavljenih istraživanja, ateste za predviđenu opremu i materijale i drugo.

Idejni projekat je obavezan u nekim slučajevima i podrazumeva detaljne informacije o  položaju površine, njenoj funkcionalnosti, načinu gradnje i odabiru građevinskog i sadnog materijala, kao i ostale neophodne elemente. Idejni projekat uz idejno rešenje i ostalu dokumentaciju KOTA S usklađuje sa zakonom i sa svim propisima.

Glavni projekat  detaljno predstavlja građevinske, tehničke, geološke i tehnološke karakteristike površine sa pratećim objektima i predviđenim sadnim materijalom, organizaciono dizajnerska rešenja kao i načine održavanja površine.  KOTA S poseduje sve potrebne licence za rad, kao što su licence Inženjerske komore Srbije, 373 Glavni i odgovorni projektant i 474 Glavni i odgovorni izvođač radova.

Plan sadnje (zelenila) izrađujemo kada je površina već formirana i neophodno je samo ozelenjavanje u skladu sa potrebama i namenom objekata, kao i mikro-klimatskim i drugim stanišnim uslovima po najnovijim preporukama i standardima.  Pogledajte primer plana ovde:  PDF verzija

Naša zvanična licenca INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE, 373 Glavni i odgovorni projektant: pogledajte ovde PDF verziju.
Naša zvanična licenca INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE, 474 Glavni i odgovorni izvođač radova: pogledajte ovde PDF verziju.

parallax background

Izrada projektne dokumentacije

KOTA S studio za pejzažnu arhitekturu posebnu pažnju posvećuje izradi tehničke dokumentacije za projekte. Tehnička dokumentacija sadrži i specifične detalje vezane za izgradnju odosno reparaciju i rekultivaciju vaše zelene površine kao što je bioekološka osnova – plan, specifikacija sadnog materijala, dizajnerska rešenja, dokumente s rezultatima obavljenih istraživanja, ateste za predviđenu opremu i materijale i drugo.

Idejni projekat je obavezan u nekim slučajevima i podrazumeva detaljne informacije o  položaju površine, njenoj funkcionalnosti, načinu gradnje i odabiru građevinskog i sadnog materijala, kao i ostale neophodne elemente. Idejni projekat uz idejno rešenje i ostalu dokumentaciju KOTA S usklađuje sa zakonom i sa svim propisima.

Glavni projekat  detaljno predstavlja građevinske, tehničke, geološke i tehnološke karakteristike površine sa pratećim objektima i predviđenim sadnim materijalom, organizaciono dizajnerska rešenja kao i načine održavanja površine.  KOTA S poseduje sve potrebne licence za rad, kao što su licence Inženjerske komore Srbije, 373 Glavni i odgovorni projektant i 474 Glavni i odgovorni izvođač radova.

Plan sadnje (zelenila) izrađujemo kada je površina već formirana i neophodno je samo ozelenjavanje u skladu sa potrebama i namenom objekata, kao i mikro-klimatskim i drugim stanišnim uslovima po najnovijim preporukama i standardima.  Pogledajte primer plana ovde:  PDF verzija

Naša zvanična licenca INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE, 373 Glavni i odgovorni projektant: pogledajte ovde PDF verziju.
Naša zvanična licenca INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE, 474 Glavni i odgovorni izvođač radova: pogledajte ovde PDF verziju.

Buy now