Dečije igralište na Adi Ciganliji (septembar, 2018)
6 јануара, 2020
Uređenje javnih zelenih površina u Donjem Milanovcu (mart, 2019)
6 јануара, 2020

Idejna rešenja uređenja sadržaja na području Divčibara (septembar, 2018)

-Idejno rešenje vidikovca na četiri lokacije- Paljba, Golubac, Crni Vrh i Krivina

-Kapije na ulazima u Divčibare na tri lokacije

-Centralni trg

-Sportsko-rekreativna zona

-Uređenje česme sa parking prostorom

-Pijacu

-Kružnu šetnu stazu od sportsko-rekreativne zone do izvora Žujan

Vidikovac Paljba je podeljen na dva nivoa koja su povezana stepenicama. Gornji nivo predstavlja prilaz samom vidikovcu. Uređen je kao parking prostor sa mestima za odmor. Na ovom nivou predviđena je pergola modernog dizajna sa mestima za sedenje i odmor, kao i informativna tabla koja bi turiste upoznala sa turističkim sadržajem Divčibara i vidikovcem Paljba. Donji nivo vidikovca Paljba sastoji se od tri platforme trouglastog oblika sa međusobnom razlikom u visini. Gazište prve i druge platforme je od drvenih dasaka,dok je treća od žičane konstrukcije. Na njima se nalazi šest ležaljki za odmor i orijentir tabla koja ukazuje na pravce u kojima se pružaju vizure.

Vidikovac Golubac – Na najvišoj tački brda, na zaravni, predviđena je metalna konstrukcija u visini od 9 metara. Tri kocke dimenzija su smaknuto naslagane jedna na drugu. Svaka kocka je obložena drvetom u različitim bojama.

Zapadno od vidikovca Golubac, uređenom stazom kroz šumu, stiže se do platforme sa koje se pruža pogled na venac planine Maljen. Vidikovac se sastoji iz tri platforme različitih boja koje se međusobno preklapaju.

Crni vrh – Na stenovitom tlu, na samom vrhu vidikovca Crni vrh, predviđena je dugačka klupa nepravilnog oblika. Klupa je od drvenih dasaka sa metalnom konstrukcijom, ankerisana u stene. Na prilazu do vidikovca predviđen je amfiteatar na četiri nivoa koji pruža prostor za odmor i relaksaciju korisnicima prostora. Na ovom vidkovcu predviđena je umetnička instalacija „Klupa za slikanje”. Idealno mesto za slikanje koje uokviruje vizure koje se pružaju sa vidikovca. Zbog svog nepravilnog oblika na njoj se može i sedeti i ležati.

Šumski megafon – Nasumično, širom zaravni na vrhu planine, su razbacane višenamenske umetničke instalacije „šumski megafon”. U njima se može sedeti, odmarati, relaksirati, osluškivati i posmatrati priroda, a mogu se koristiti kao zaklon od padavina. Strujanje vazduha kroz ove instalacije proizvodi interesantan zvuk pa od toga i proizilazi naziv “’šumski megafon“. Takođe imaju i efekat pojačanog eha.

Hoteli za insekte – Na ivicama šume postavljeni su hoteli za insekte u cilju povećanja brojnosti insekata i edukacije posetilaca. Dizajnirani su da podsećaju na grad za insekte i isključivo su napravljeni od prirodnih materijala.

Vidikovac Krivina – Na postojećem proširenju površine oko 415m2 planirano je uređenje platoa, popločavanje behaton pločama u četiri boje. Ovaj prostor predviđen je za zaustavljanje i zadržavanje velikog broja vozila. Na samom parkingu postoji informativna tabla koja upoznaje posetioce sa okolinom i turističkom ponudom koja ih očekuje u nastavku puta.U nastavku platoa, sa ivice stene, izvučena je platforma sa koje se pruža pogled na okolna brda. Platforma je pričvršćena metalnom konstrukcijom u stenu. Ova konstrukcija se iz stene zrakasto širi ka nebu formirajući polukružni oblik platforme. Između metalnih šipki ugrađeni su stakleni paneli visine 1m. Prateći oblik platforme, iznad nje se izdiže pergola konkavnog oblika na metalnoj konstrukciji.Pergola je od drvenih dasaka, kao i klupa koja se nalazi ispod nje.

Centralni trg Na delu između crkve i reke predviđen je centralni trg koga čini parter na tri nivoa koji vodi do amfiteatra sa pozornicom. Parter i amfiteatar su polukružnog oblika, orijentisanih vizura ka reci i mostiću. Na drugom i trećem nivou partera nalaze se dugačke drvene ležaljke za odmor i relaksaciju. Ceo trg je popločan trakasto behaton pločama u dve nijanse sive boje. Amfiteatar je na četiri nivoa napravljen od gabiona sa drvenim sedištima i gleda na pozornicu pokraj reke. Sa druge strane reke, ispod puta, predviđen je još jedan polukružni amfiteatar na tri nivoa od gabiona i drvenih dasaka. Orijentisan je ka reci i gleda na trg. Postojeća stabla su zadržana, te se ova mesta za odmor nalaze u hladu.

Park -sportsko rekreativna zona je planirana na površini za sportske komplekse i objekte u neposrednoj blizini samog centra Divčibara. Površina je pod livadom, okružena šumom i idejnim rešenjem je planirano da se površina uredi u vidu parkovskog prostora sa prostornim celinama za sport i rekreaciju (trim staza, stolovi za šah, fitnes park).

Kapije na ulazu u Divčibare – Kako bi se stvorio duh mesta koji će biti prepoznatljiv na fotografijama i naglasio sam ulazak na Divčibare idejnim rešenjem se planira postavljanje tri kapije na različitim lokacijama, jedna iz pravca Mionice, a druge dve u blizini vidikovca Paljba na saobraćajnicama iz pravca Kosjerića i Kaone.

Česma je centralni deo prostora i nalazi se na uzdignutom platou, oko koga se u vidu koncentričnih krugova dešava promena u popločanju. Inspiracija za oblik česme je pronađena u cvetu narcis koji je zaštitni znak Divčibara. Česma je sive boje modernog dizajna od metala sa četiri mlaznice postavljene u krug radi lakšeg korišćenja.

Pijaca – Ovim rešenjem, etno tržnica bi zadržala svoj karakter tradicionalne tržnice na otvorenom, sa ponudom etno proizvoda, suvenira, domaćih prehrambenih proizvoda i sl. Planiran je njen redizajn, montažnim objektima i štandovima za prodaju koji bi u potpunosti zadovoljile potrebe savremene pijace u tradicionalnom duhu.

Kružna šetna staza – Zbog visokog nivoa vode i ekosistema, projektnim rešenjem je predviđena staza od drvenih platformi na postolju kako bi se povećala posećenost ovog prostora i kako bi on bio dostupan širokom broju korisnika. Širina staze od 1,2m dovoljna je za kretanje u oba pravca, a prirodni materijal ne narušava sam pejzaž. Duž staze predviđena su proširenja sa mestima za odmor, kao i mostići koji omogućavaju lak prelaz preko potoka. Uređeno šetalište u dužini od oko 2km prati postojeću šetnu trasu.

Buy now