Zelena idila na visini (april, 2019)
6 јануара, 2020
Centar ,Hoću da znam’ (jul, 2014)
6 јануара, 2020

Krovna terasa (novembar, 2018)

Krovna terasa – Prava je privilegija kada u gradu, na vrhu stambenog prostora možete stvoriti savršen kutak na otvorenom, za svakodnevno uživanje. Međutim uređenje ovakvih prostora je pravi izazov. Ograničena dubina supstrata, suša, vetar i visoke tempreature su uslovi koje mogu podneti samo određene vrste biljaka.

Kota S vam predstavlja realizovan projekat uređenja jednog ovakvog prostora. Postavljanje zelenog zida kao vizualne barijere u ovakvim uslovima jedino je moguće upotrebom linijskih elemenata kao što su žardinjere.  Obavezno treba uzeti u obzir da se težina žardinjera i sadnica povećava sa zalivanjem, tako da je neophodno izračunavanje statike i nosivosti podloge.

Buy now