Eko park Tutin (novembar, 2017)
6 јануара, 2020
Dečije igralište na Adi Ciganliji (septembar, 2018)
6 јануара, 2020

Naučno tehnološki park (decembar 2017)

Naučno-tehnološki park Zvezdara- Izrada projektno-tehničke dokumentacije IDP za rekonstrukciju zelenih površina dela kompleksa NTP Beograd podrazumevala je izradu plana postojeće vegetacije kao i njenu valorizaciju, izradu kompozicionog plana novoprojektovanog rešenja i plan sadnje. Novoprojektovano rešenje je planirano u skladu sa zadržanom postojećom vegetacijom, mikroklimatskim uslovima sredine i geometrijskim oblicima objekata i modernom arhitektonskom rešenju. Linijske forme zelenila koje se zrakasto ulivaju ka ulazu ga dodatno naglašavaju, a smena kolorita i visine biljaka unosi dinamiku u sam prostor.

Buy now