Uređenje skvera u Valjevu (jun, 2016)
6 јануара, 2020
Eko park Tutin (novembar, 2017)
6 јануара, 2020

U skladu sa prirodom (septembar, 2017)

Rekreativno-edukativna staza na ZP „Lesni profil Kapela u Batajnici“ je jedan od projekata koji je Kota S uradila u saradnji sa udrženjem Ekološki pokret Zemun.

Implementacijom ovog projekta očekuje se promovisanje i veće korišćenje ovog područja, kako u edukativne i turističke svrhe, tako i u rekreativne.

Predeo izuzetnih odlika samo je opremljen prilagođenom opremom i mobilijarom, kako bi se kvalitetnije i bezbednije koristio, a da se pri tom ne narušava prirodno stanište.

Buy now